Hankkeen toteuttajat:

Turun ammattikorkeakoulu (koordinaattori)

 

Tampereen ammattikorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry

Opintotoiminnan keskusliitto ry/Opintokeskus Sivis