SoteNavi – pienten ja keskisuurten hyvinvointialan yritysten sosiaali- ja terveysalan rakennemuutoksen valmennushanke

Hankkeen tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia ja rakentaa muutosjohtamista i) luomalla erilaisia alueellisia ja valtakunnallisia toimintamalleja ja verkostoja, ii) kehittämällä monipuolista osaamista yrityksissä ja järjestöissä (esim. digitalisaatio, teknologia, markkinointi ja viestintä, laadukas asiakaslähtöinen palveluntuotanto, SOTE-palvelujärjestelmän hallinta) ja iii) mahdollistamalla yhteistyö erilaisten yritysten kesken (verkosto, mentor -työskentely). Hankkeen tarkoituksena on koota valtakunnallisesti neljästä maakunnasta erikokoisten yritysten ja järjestöjen konkreettisia tarpeita liittyen tulevan SOTE-uudistuksen vaateisiin. Hankkeen tavoitteena on näin lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta yritys- ja järjestökentässä, joka toimii rakennemuutoksessa olevassa SOTE-palvelujärjestelmässä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat hyvinvointi-, teknologia- ja markkinointi- ja viestintäalan mikroyritykset, pienyritykset, keskisuuret yritykset sekä järjestöt.

Hankkeessa i) järjestetään koulutuspaketteja ja työpajoja, ii) kehitetään, testataan ja arvioidaan uusia palvelumalleja asiakkaille yhdessä toimijoiden kanssa iii) kerätään olemassa olevia parhaita käytänteitä yrityksille ja järjestöille, iv) rakennetaan yhteistyöverkosto hyvinvointi-, teknologia ja markkinointi- ja viestintäyritysten kanssa ja v) levitetään uusia käytänteitä valtakunnallisesti.

Hanke on saanut rahoituksen  seuraavasta ohjelmasta. KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA – Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä. Erityistavoite 7.1. Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja on valtakunnallinen käsittäen Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Uudenmaan.

Hankkeen toteuttajat: Turun ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Tampereen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan terveysteknologian kehittämiskeskus ry ja Opintotoiminnan keskusliitto ry/Opintokeskus Sivis